Halberg & Olsen Innovation søger erfaren byplanlægger til lokalplanlægning
Halberg & Olsen Innovation søger erfaren byplanlægger til lokalplanlægning

I Halberg & Olsen Innovation udvikler vi byggejord til boligbyggeri i hele Danmark. Vi søger en erfaren byplanlægger, der kan indgå i arbejdet med lokalplanlægningen af vores byudviklingsprojekter.

Om os
Vi har fokus på en helhedsorienteret tilgang til projekterne, hvor alle aspekter af udviklingen er løst i samarbejde med lodsejere, kommuner, forsyninger, entreprenører/byggevirksomheder m.fl.

Udviklingsarbejdet sker i høj grad med de lokale forhold for øje, da vi ønsker at understøtte udviklingen i de pågældende bysamfund med kvalitative boligområder, hvor alt – herunder disponering, indpasning i omgivelserne, byrum, friarealer, boligbyggeri mv. - er af høj kvalitet.

Vi sætter en stor ære i at tilpasse os kundernes behov og skræddersyr løsninger, der passer til hver enkelt kunde. Vores kunder omfatter lokale, nationale samt internationale virksomheder og fonde, der ønsker at etablere eller investere i nye boligområder i Danmark.

Jobbet
Du skal primært udarbejde bebyggelsesplaner og lokalplaner, der inddrager alle relevante forhold, som eksempelvis regnvandshåndtering, jordbundsforhold, støjundersøgelser, trafikforhold mv., som udarbejdes i samarbejde med vores rådgivere. Du skal sikre et succesfuldt samarbejde med alle involverede parter, så projekterne styres sikkert i mål.

Du vil indgå i et team på 7 kolleger med høj faglighed og en uformel omgangstone. Vi har kontor på Helsingørvej 4, 7100 Vejle.

Løn fastsættes efter kvalifikationer.

Dine kvalifikationer og baggrund
Din uddannelsesmæssige baggrund kan være byplanlægger, urban designer, landskabsarkitekt, arkitekt, landinspektør eller en anden uddannelse som er relevant ift. arbejdet med lokalplanlægning. Vi forventer du har gode kommunikative evner, at du kan sætte dig ind i komplekse sager og kan tage ansvar igennem hele projektforløbet. Det er vigtigt at du har indgående kendskab til planprocesser og Planloven.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Udviklingschef Anette Ladefoged på tlf. 2843 0543 eller på mail: al@halberg-olsen.dk

Send din ansøgning og CV til al@halberg-olsen.dk snarest muligt, da vi løbende afholder samtaler.